yleistä :: rotumääritelmä :: pentueet suomessa :: terveys :: jalostuksen tavoiteohjelma :: PEVISA :: linkit :: valiot


Mudit ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA). 1.1.2007 voimaan astuneen PEVISA-ohjelman mukaan jalostukseen käytettäviltä mudeilta vaaditaan lonkkakuvauslausunnon lisäksi silmä- ja polvitarkastuslausunnot. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C, joten koiralla pitää olla lonkkakuvauslausunto jo ennen astutusta. Lonkkatutkimuksen alaikäraja on 12kk. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi D- ja E-lonkkaisten mudien jälkeläisiä. Silmä- ja polvitarkastustulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Värimuunnosyhdistelmät blue merle–blue merle on kielletty. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

Mudin PEVISA-ohjelma on voimassa 31.12.2017 asti.

Linkki Kennelliitton rekisteriohjeen rotukohtaisiin erityisehtoihin (pdf)
Sivun kuvat © Kaisa Kauppila ja Laura Vornanen

Copyright © 2006-2016 Suomen Mudiyhdistys ry. | webmaster oona.maki(at)kolumbus.fi